• انشعاب فاضلاب آپارتمان به فاضلاب شهری و لوله بازکنی تهران
  • از بین بردن و برطرف کردن بوی بد توالت و دفع بوی نامطبوع
  • اجرا و تعمیرات عایق کاری و ایزوگام کف حمام ، دستشویی
  • تعمیر و سرویس دستشویی و لوله توالت فرنگی و ایرانی
  • لوله بازکنی دستشویی فرنگی تهران و چاه بازکنی تهران
  • تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان در مناطق تهران
  • باز کردن گرفتگی لوله توالت فرنگی و در آوردن اجسام از لوله
جهت تماس کلیک کنید